Mực Photocopy Canon iR 2525-iR 2530

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type NPG-51 Toner
  • Trọng Lượng: 700 gram
  • Số bản chụp: 8.200 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Canon iR 2520, iR 2525, iR 2530
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ