Mực Photocopy Ricoh MP2501L-2501SP

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Ricoh Type 2501 Toner
  • Trọng Lượng: 320g
  • Số bản chụp: 9.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: MP2001, MP2501L, MP2501SP
  • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ