Mực Photocopy Toshiba E-studio 456 – E506

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-4590 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 35.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 256, E306, E356, E456, E506.
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ