Mực Photocopy Canon iR 2535-iR 2545

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type NPG-50 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 19.200 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Canon iR 2535, iR2545
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ