Mực Photocopy Toshiba E-studio 656 – E856

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-8560 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 50.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 656, E756, E856
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ