Mực Photocopy Toshiba E-studio 3518A – E4518A

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-5018P Toner
  • Trọng Lượng: 700 gram
  • Số bản chụp: 40.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 2518A, E3018A, E3518A, E4518A, E5018A
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ