Mực Photocopy Toshiba E-studio 2329A – 2829A

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-2323C Toner
  • Trọng Lượng: 700 gram
  • Số bản chụp: 12.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 2523A, E2323AM, E2823AM, E2329A, E2829A
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ