Mực Photocopy Toshiba E-studio 723-853

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-7200 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 50.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 720, E723, E853
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ