Mực Photocopy Ricoh IM7000-IM8000-IM9000

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Ricoh Type 6110D Toner
  • Trọng Lượng: 1100 gram
  • Số bản chụp: 43.000 bản (bản A4, độ phủ mực 6%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Ricoh IM7000 – IM8000 – IM 9000
  • MP7500,MP8000,MP6001,MP7001,MP8001,MP9001, MP6002,MP7502,MP9002,MP6503,MP7503,MP9003.
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ