Drum Photocopy Ricoh IM7000-IM8000-IM9000

Liên hệ để báo giá

  • Mã Drum: R7000
  • Hàng hóa: mới 100%
  • Đơn vị tính: Chiếc
  • Sử dụng cho các Model: Ricoh IM7000 – IM8000 – IM9000
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ