Thẻ Postscript Photocopy Ricoh IM C2500-C3000-C3500-C4500-C6000

Liên hệ để báo giá

  • Mã : PT C2500 
  • Hàng hóa: mới 100%
  • Đơn vị tính: Chiếc
  • Sử dụng cho các Model: Ricoh IM C2000,C2500, C3000, C3500, MP C4500,  C6000
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ