Mực Photocopy Toshiba E-studio 452 – E453

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-2520E Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 23.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 452, E453
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ