Mực Photocopy Canon iR 2625i-iR2635i

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type NPG-84 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 30.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Canon iR 2625i, iR2630i, iR2635i, iR2645i
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ