Mực Photocopy Toshiba E-studio 457 – E507

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-5070 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 35.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 257, E307, E357, E457, E507.
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ