Mực Photocopy Toshiba E-studio 6508A – E8508A

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-5508 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 80.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 5508A, E6508A, E7508A, E8508A
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ