Mực Photocopy Toshiba E-studio 657 – E857

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-8570 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 50.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 557, E657, E757, E857
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ