Mực Photocopy Ricoh MP 305SPF

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Ricoh Type 305 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 9.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: MP 305SPF
  • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ