Mực Photocopy Canon iR 2020 – iR2318L

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type NPG-28 Toner
  • Trọng Lượng: 460 gram
  • Số bản chụp: 7.200 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Canon iR 2020, iR 2318L, iR 2030, iR2018, iR 2022
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ