Mực Photocopy Ricoh IM 4000-5000-6000

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Ricoh Type IM 4000 Toner
  • Trọng Lượng: 1024 gram
  • Số bản chụp: 35.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Ricoh  IM 4000, IM 5000, IM 6000
  • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ