Mực Photocopy Toshiba E-studio 5518A – 6518A-E7518A- E8518A

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-6518 Toner
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 80.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 5518A, E6518A, E7518A, E8518A
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ