Mực Photocopy Fuji Xerox Docucentre S1810/S2010/S2220/S2420

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực:  CT 201911
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 9.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Fuji Xerox Docucentre S1810/S2010/S2220/S2420
  • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ