Máy Photocopy Ricoh IM 9000

Liên hệ để báo giá

Máy Photocopy Laser trắng đen, tốc độ: 90 bản/phút, khổ giấy tối đa: A3

Có sẵn các chức năng

Liên hệ