Máy Photocopy Toshiba e-Studio 7527AC

Liên hệ để báo giá

Máy Photocopy Laser màu, tốc độ: 75 bản/phút, khổ giấy tối đa: A3

Có sẳn các chức năng

Liên hệ