Máy Photocopy Ricoh IM 8000 Renew

Liên hệ để báo giá

Máy Photocopy Laser trắng đen, tốc độ: 80 bản/phút, khổ giấy tối đa: A3

Có sẵn các chức năng

Liên hệ