Máy Photocopy Toshiba e-Studio 5528A

Liên hệ để báo giá

Máy Photocopy Laser trắng đen, tốc độ: 55 bản/phút, khổ giấy tối đa: A3

Có sẵn các chức năng

Liên hệ