Máy Photocopy Ricoh IM C6500

Liên hệ để báo giá

Máy Photocopy Laser màu, tốc độ: 65 bản/phút, khổ giấy tối đa: A3

Có sẳn các chức năng

Liên hệ