Mực Photocopy Fujifilm Apeos 2150NDA

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực:  CT 202384
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 9.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Fujifilm Apeos 2150 NDA, 2150ND
  • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ