Máy Photocopy Ricoh IM 7000

Liên hệ để báo giá

Máy Photocopy Laser trắng đen, tốc độ: 70 bản/phút, khổ giấy tối đa: A3

Có sẵn các chức năng

Liên hệ