Mực Photocopy Toshiba E-studio 5528A-6528A

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-5528U Toner
  • Trọng Lượng: 800 gram
  • Số bản chụp: 39.800 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 5528A, E6528A
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ