Mực Photocopy Toshiba E-studio 3508A – E4508A

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-3008C Toner
  • Trọng Lượng: 700 gram
  • Số bản chụp: 35.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio 2508A, E3008A, E3508A, E4508A, E5008A
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ