Mực Photocopy Toshiba E-studio 2309A – 2809A

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực: Type T-2309P Toner
  • Trọng Lượng: 700 gram
  • Số bản chụp: 12.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Toshiba Estudio E2309A, E2809A
TÌNH TRẠNG: CÒN HÀNG

Liên hệ