Mực Photocopy Fujifilm Apeos 4570 – 5570

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực:  CT 203400
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 36.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Fujifilm Apeos 4570, 5570
  • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ