Mực Photocopy Fujifilm Apeos 2560-3060-3560

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực:  CT 202509
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 25.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Fujifilm Apeos 2560, 3060, 3560
  • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ