Mực Photocopy Fuji Xerox Docucentre IV 4070/5070

Liên hệ để báo giá

  • Mã Mực:  CT 350941
  • Trọng Lượng:
  • Số bản chụp: 25.000 bản (bản A4, độ phủ mực 5%)
  • Đơn vị tính: Ống
  • Sử dụng cho các Model: Fuji Xerox Docucentre IV3070/4070/5070
  • Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ