Máy photocopy Toshiba e-Studio 9029A

Liên hệ để báo giá

Máy Photocopy Laser trắng đen, tốc độ: 90 bản/phút, khổ giấy tối đa: A3

Có sẵn các chức năng

Liên hệ